Leveringsdato fra oss oppgis alltid fra vårt lager. Eventuell framsendelses tid til mottaker må alltid legges til denne dato.

Vi leverer med egen transport innenfor Oslo og gamle. Akershus. Hvis ikke annet er avtalt brukes eksterne transportører utenfor dette området. Ønskes det at vi bruker kundens egne avtaler på transport, må dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Frakt tilkommer.

Vi selger så langt våre beholdninger rekker. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i våre kataloger og internettsider.

Vi forbeholder oss retten til å endre produktene hvis leveringssituasjonen av varer tvinger oss til dette. Eventuelt erstatningsprodukt skal ha minimum samme verdi og størrelse som det produkt det skal erstatte.

Reklamasjon på leverte varer må skje omgående og uten ugrunnet opphold. Ved reklamasjon på eventuelle kjølevarer så må disse oppbevares forskriftsmessig etter mottak og fram til eventuell retur.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering før varer leveres ut og etterfaktureres. Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager.

Alle priser i vår katalog er oppgitt eks mva.